Privacy Verklaring

Beautysalon De Linge, eigenaar Jannie Zwakhals

Hannah huidcoach en specialist in huidverbetering

Productlijn: hannah

Privacyverklaring Beautysalon De Linge

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautysalon De Linge verwerkt van haar cliënten. Indien u cliënt wordt van Beautysalon De Linge, of om andere reden persoonsgegevens aan Beautysalon De Linge verstrekt door te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Beautysalon De Linge, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Beautysalon De Linge, Voorstraat 25 te Heukelum.

De salon is bereikbaar via: Telefoon: 06-21632045 of email: info@beautysalondelinge.nl

2. Welke gegevens verwerkt Beautysalon De Linge en met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Adresgegevens

c) Telefoonnummer

d) Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

e) Productgebruik van gegeven behandeling

f) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Beautysalon De Linge verwerkt de in sub 2.1. Genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres en telefoonnummer worden gebruikt voor:

* contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
* het versturen van uitnodigingen, facturen of informatie over de diensten van Beautysalon De Linge
* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra-indicaties bij diverse behandelingen.

c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

d) Beautysalon De Linge is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

e) Beautysalon De Linge heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. Informatieverstrekking aan derden:

Beautysalon De Linge verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet-persoonlijke informatie

a. Wanneer u de website bezoekt, kan het zijn dat er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden van niet- persoonlijke aard. (Bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina's die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

b. Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina's te promoten of delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook, Google + en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst. Leest u de Privacyverklaring van Google +, Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Beautysalon De Linge is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als U op de website van Beautysalon De Linge terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen

Beautysalon De Linge verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Beautysalon De Linge passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Beautysalon De Linge kunt u mits bewijs van identiteit een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Beautysalon De Linge zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Beautysalon De Linge.

7.3. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Beautysalon De Linge via telefoon: 06-21632045 of email: info@beautysalondelinge.nl

8. Wijzigingen

Beautysalon De Linge behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Home